Tarpal Oy
Lönnrotinkatu 2
70500 Kuopio
Puh.(017) 264 2900
Sähköposti: myynti@tarpal.fi

Noutomyymälä avoinna:
ma-pe  8.00 - 16.00

 

TIETOSUOJASELOSTE


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

18.10.2018


1.       Rekisterinpitäjä

Tarpal Oy

Lönnrotinkatu 2

70500 Kuopio


p.017 264 2900

Y-tunnus 2269790-2


www.tarpal.fi


 


2.       Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Risto Meriläinen, risto.merilainen@tarpal.fi, p.0400 483399


 


3.       Rekisterin nimi


Tarpal Oy:n asiakasrekisteri


 


4.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Asiakastietojen ylläpito ja hallinnointi.


 


5.       Rekisterin tietosisältö


Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, tilaushistoria.


     


6.       Tietojen säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään tilauksen teon yhteydessä asiakkaalta puhelimitse tai sähköpostitse.


       7.   Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

             Tietoja ei luovuteta Tarpal Oy:n ulkopuolelle.


8.       Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat suojatulla palvelimella Kuopiossa.9.       Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.10.   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista.